Hvem er vi?

Fastlege Kiana Kasiri
Spesialist i Almennmedisin

Praktiserende lege siden 2003

Medlem av:
Den Norske Legeforening

 

.
Fastlege Jonas Jeppesen
Spesialist i Almennmedisin

Praktiserende lege siden 2005

Medlem av:
Den Norske Legeforening

 

 

Fastlege Nima Hajiri

Praktiserende lege siden 2015

Medlem av:
Den Norske Legeforening

 

Fastlege Torstein L. Skjervold

Praktiserende lege siden 2018

Medlem av:
Den Norske Legeforening

 

Vikarlege Nosiqa Ahsan Ansari

Praktiserende lege siden 2018

Medlem av:
Den Norske Legeforening

 

Helsesekretærer:

Autorisert Helsesekretær Connie.

Autorisert Helsesekretær Anne.

Autorisert Helsesekretær Annie.

Autorisert Helsesekretær Ganimete.